Zoznam inštitúcií

Banky so sídlom na území SR

 • Československá obchodná banka, a. s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Poštová banka, a. s.
 • Prima banka Slovensko, a. s.
 • Privatbanka, a. s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
 • Tatra banka, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Obchodníci s cennými papiermi s povolením podľa zákona č. 566/2001 Z.z.

 • SAB o.c.p., a.s.

Podľa § 1 ods. 3 písm. a) zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (ďalej len „ZoRKS“) v spojení s § 54 ods. 11 zákona o cenných papieroch (ďalej len „ZoCP“), do osobnej pôsobnosti ZoRKS spadajú obchodníci s cennými papiermi (ďalej len „OCP“), ktorí musia mať minimálne základné imanie 730 000 € z dôvodu, že sú oprávnení poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. c) (obchodovanie na vlastný účet) alebo písm. f) ZoCP (upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku).

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.