Vybrané právoplatné rozhodnutia

Rada v zmysle zákona zverejňuje vybrané právoplatné rozhodnutia, napr:

  • rozhodnutie o začatí rezolučného konania,
  • rozhodnutie o uložení opatrenia, vrátane informácií o podaní opravného prostriedku.

V prípade výrokov o opatrení na nápravu a pokutách, Rada zverejňuje najmä informácie:

  • o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute,
  • povahe porušenia,
  • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, pobočky zahraničnej banky,
  • meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.

Rada pre riešenie krízových situácií doteraz nezverejnila žiadne vybrané právoplatné rozhodnutie.


Zjednodušený náčrt činnosti Rady

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.