Vybrané právoplatné rozhodnutia

Rada v zmysle zákona zverejňuje vybrané právoplatné rozhodnutia, napr:

  • rozhodnutie o začatí rezolučného konania,
  • rozhodnutie o uložení opatrenia, vrátane informácií o podaní opravného prostriedku.

V prípade výrokov o opatrení na nápravu a pokutách, Rada zverejňuje najmä informácie:

  • o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute,
  • povahe porušenia,
  • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, pobočky zahraničnej banky,
  • meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.

Rada pre riešenie krízových situácií doteraz nezverejnila žiadne vybrané právoplatné rozhodnutie.


Zjednodušený náčrt činnosti Rady

Činnosť rady, Vybrané právoplatné rozhodnutia
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.