Oznámenia

Oznámenie zo zasadnutia Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 21. apríla 2022

V nadväznosti na rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 11. apríla 2022 Rada pre riešenie krízových situácií na svojom zasadnutí dňa 21. apríla 2022 rozhodla o výbere príspevkov vybraných inštitúcií s termínom splatnosti 31. máj 2022. Rozhodnutia boli zaslané jednotlivým vybraným inštitúciám 26. apríla 2022.  

Vybraná inštitúcia môže zaplatiť časť príspevkov vo forme neodvolateľných platobných záväzkov (Irrevocable Payment Commitment- IPC).


Oznámenie o per rollam hlasovaní Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 23. apríla 2021

V nadväznosti na rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 14. apríla 2021 Rada pre riešenie krízových situácií per rollam hlasovaním rozhodla o výbere príspevkov vybraných inštitúcií s termínom splatnosti 31. máj 2021. Rozhodnutia boli zaslané jednotlivým vybraným inštitúciám 26. apríla 2021.  

Vybraná inštitúcia môže zaplatiť časť príspevkov vo forme neodvolateľných platobných záväzkov (Irrevocable Payment Commitment- IPC).


Oznámenie o per rollam hlasovaní Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 23. apríla 2020

V nadväznosti na rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 15. apríla 2020 Rada pre riešenie krízových situácií per rollam hlasovaním rozhodla o výbere príspevkov vybraných inštitúcií s termínom splatnosti 31. máj 2020. Rozhodnutia boli zaslané jednotlivým vybraným inštitúciám 28. apríla 2020.  

Vybraná inštitúcia môže zaplatiť časť príspevkov vo forme neodvolateľných platobných záväzkov (Irrevocable Payment Commitment- IPC).


Oznámenie zo zasadnutia Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 24. apríla 2019

V nadväznosti na rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 16. apríla 2019 Rada pre riešenie krízových situácií na svojom zasadnutí dňa 24. apríla 2019 rozhodla o výbere príspevkov vybraných inštitúcií s termínom splatnosti 31. máj 2019. Rozhodnutia boli zaslané jednotlivým vybraným inštitúciám 24. apríla 2019.  

Vybraná inštitúcia môže zaplatiť časť príspevkov vo forme neodvolateľných platobných záväzkov (Irrevocable Payment Commitment- IPC).


Oznámenie zo zasadnutia Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 18. apríla 2018

V nadväznosti na rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 12. apríla 2018 Rada pre riešenie krízových situácií na svojom zasadnutí dňa 18. apríla 2018 rozhodla o výbere príspevkov vybraných inštitúcií s termínom splatnosti 31. máj 2018. Rozhodnutia boli zaslané jednotlivým vybraným inštitúciám 25. apríla 2018.  

Vybraná inštitúcia môže zaplatiť časť príspevkov vo forme neodvolateľných platobných záväzkov (Irrevocable Payment Commitment- IPC).


Oznámenie zo zasadnutia Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 19. apríla 2017

V nadväznosti na rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 11. apríla 2017 Rada pre riešenie krízových situácií na svojom zasadnutí dňa 19. apríla 2017 rozhodla o výbere príspevkov vybraných inštitúcií s termínom splatnosti 31. máj 2017. Rozhodnutia boli zaslané jednotlivým vybraným inštitúciám 26. apríla 2017.   

Vybraná inštitúcia môže zaplatiť časť príspevkov vo forme neodvolateľných platobných záväzkov (Irrevocable Payment Commitment- IPC).


Oznámenie zo zasadnutia Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 27. apríla 2016

V nadväznosti na rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 15. apríla 2016 Rada pre riešenie krízových situácií na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2016 rozhodla o výbere príspevkov vybraných inštitúcií s termínom splatnosti 1. jún 2016.

Vybraná inštitúcia môže zaplatiť časť príspevkov vo forme neodvolateľných platobných záväzkov (Irrevocable Payment Commitment- IPC).


Oznámenie zo zasadnutia Rady pre riešenie krízových situácií zo dňa 10. februára 2015

Rada pre riešenie krízových situácií určila dňa 10. februára 2015 splatnosť ročných príspevkov vybraných inštitúcií do národného fondu na riešenie krízových situácií za rok 2015 do 31. decembra 2015. Rada prijala svoje rozhodnutie na základe § 90 ods. 1 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (ďalej len „zákon“).

Podľa § 89 ods. 3 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, môže Rada určiť, že ročný príspevok môže byť čiastočne uhradený neodvolateľným platobným záväzkom vybranej inštitúcie, ktorého splnenie je v plnej miere zabezpečené majetkom s nízkym rizikom a vysokou likviditou, ktorý nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a ktorý možno použiť na účely riešenia krízových situácií. Rada na svojom zasadnutí dňa 21. mája 2015 v tejto veci rozhodla tak, že neumožní úhradu časti ročného príspevku do národného fondu formou neodvolateľných platobných záväzkov.


Materiály na konzultáciu

Konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European  Banking Authority – EBA)

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.