Zákony a iné všeobecné záväzné predpisy

Zákon č. 371/2014 Z.z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie)

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie)

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie)

Zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie)

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách  (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie)

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie)

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.