Rozhodnutia Jednotnej rezolučnej rady (SRB)

Banco Popular 

Šiesteho júna 2017 došla ECB k záveru, že v prípade Banco Popular, šiestej najväčšej banky v Španielsku boli naplnené podmienky pre konštatovanie, že banka zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá na základe toho, že  existujú objektívne skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že banka v blízkej budúcnosti nebude schopná uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti. Siedmeho júna 2017 rozhodla SRB o tom, že existuje verejný záujem na rezolučnom konaní voči Banco Popular. V rámci rezolučného konania pristúpila SRB k výkonu právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov a následne uložila opatrenie prevodu majetku, ktorým Banco Popular predala Banco Santander za  symbolické 1 euro.

Podrobejšie informácie o tomto prípade sú uvedené v anglickom jazyku na stránke SRB.

Zhrnutie tohto prípadu môžete nájsť v článku v časopise Biatec:

GAJDOŠ, Tomáš – PÉNZEŠ, PeterRiešenie krízovej situácie Banco Popular Español S. A. Biatec, roč. 25, 2017, č. 4/august, s. 8-11.


Banca Populare di Vicenza a Veneto Banca

Dvadisateho tretieho júna 2017, došla ECB k záveru, že v prípade bánk Banca Populare di Vicenza a Veneto Banca, ktoré mali každá trhový podiel v Taliansku približne 1 %, boli naplnené podmienky pre konštatovanie, že banka zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá na základe toho, že obidve banky porušovali požiadavky na zachovanie povolenia z dôvodu nedodržania kapitálových požiadaviek. V ten istý deň SRB rozhodla, že neexistuje verejný záujem na rezolučnom konaní voči týmto bankám. Na základe tohto rozhodnutia museli byť banky zlikvidované v rámci  insolvenčného konania. Talianské právne predpisy umožnili, aby dobrá časť súvahy bola prevedená na banku Intesa Sanpaolo za symbolické 1 euro. K tomuto prevodu napomohla aj štátna pomoc, ktorú Taliansko po schválení Európskou komisiou poskytlo na likvidáciu týchto dvoch bánk.

Podrobnejšie  informácie o tomto prípade sú uvedené v anglickom jazyku na stránke SRB Európskej komisie.

Zhrnutie tohto prípadu môžete nájsť v článku v časopise Biatec:

PÉNZEŠ, Peter – ĎURIAČ, DanielRiešenie krízových situácií v talianskom bankovom sektore. Biatec, roč. 25, 2017, č. 4/august, s. 2-8.


ABLV

Dvadsiateho tretieho februára 2018, došla ECB k záveru, že v prípade ABLV Bank, ktorá bola treťou najväčšou bankou v Lotyššku a jej dcérskej spoločnosti v Luxembursku, boli naplnené podmienky pre konštatovanie, že banka zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá na základe toho, že existujú objektívne skutočnosti, ktoré potvrdzujú, že banky v blízkej budúcnosti nebudú schopné uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti. Banky sa dostali do tejto situácie pre problémy s likviditou, ktoré vznikli v dôsledku oznámenia amerického FINCEN-u (Financial Crimes Enforcement Network) spadajúceho pod Ministerstvo financí USA z trinásteho feburára 2018, v ktorom bola ABLV označená za banku, ktorá sa podieľa na praní špinavých peňazí. Dvadsiateho tretieho feburára 2018 SRB rozhodla, že neexistuje verejný záujem na rezolučnom konaní voči týmto bankám. Obe banky budú na základe tohto rozhodnutia zlikvidované podľa príslušných lotyšských a luxemburských právnych predpisov

Podrobnejšie informácie o tomto prípade sú uvedené v anglickom jayzku na stránke SRB.

Zhrnutie tohto prípadu môžete nájsť v článku v časopise Biatec:

ĎURIAČ, DanielRiešenie krízovej situácie banky ABLV. Biatec, roč. 26, 2018, č. 5/október, s. 10-14.


PNB

Dňa 4. apríla 2019 na základe žiadosti príslušného lotyšského orgánu dohľadu, Komisie pre finančné a kapitálové trhy (FKTK) prevzala pôsobnosť nad menej významnou úverovou inštitúciou PNB Európska centrálna banka (ECB). Pre zistenie skutočnej situácie v banke vykonala ECB dňa 12. augusta 2019 dohľad na mieste, v rámci ktorého vyšlo najavo, že aktíva PNB sú nižšie ako jej záväzky. Na základe tohto zistenia ECB 15. augusta 2019  konštatovala, že PNB zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá. Následne v ten istý deň rozhodla Jednotná rezolučná rada (SRB), že riešenie krízovej situácie PNB nie je vo verejnom záujme. Necelý mesiac potom, 12. septembra 2019 rozhodol lotyšský súd o vstupe PNB do konkurzu. Podrobnejšie informácie o tomto prípade sú uvedené v anglickom jazyku na stránke SRB.

Zhrnutie tohto prípadu môžete nájsť v článku v časopise Biatec:

ĎURIAČ, Daniel: Riešenie krízovej situácie lotyšskej banky PNB. Biatec, roč. 27, 2019, č. 6/december, s. 24-28.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.