Rezolučné tímy a rezolučné kolégiá

Zástupcovia Rady sa pravidelne zapájajú do činnosti interných rezolučných tímov a rezolučných kolégií, ktoré sú vytvárané okolo individuálnych nadnárodných finančných skupín.

Interné rezolučné tímy (IRT) sú tvorené zástupcami Jednotnej rezolučnej rady (SRB) a zástupcami národných rezolučných orgánov krajín eurozóny, ktoré sú sídlom materskej alebo dcérskej spoločnosti určitej nadnárodnej finančnej skupiny. Jednotné rezolučné tímy vznikli pre inštitúcie, ktoré sú v rámci jednotného rezolučného mechanizmu (SRM) v priamej kompetencii Jednotnej rezolučnej rady. 

Rezolučné kolégiá sú tvorené zástupcami národných rezolučných orgánov všetkých krajín, v ktorých má materská alebo dcérska spoločnosť určitej nadnárodnej finančnej skupiny svoje sídlo. Okrem zástupcov národných rezolučných orgánov participujú na činnosti rezolučných kolégií aj zástupcovia orgánov dohľadu, príslušných ministerstiev a orgánov zodpovedných za systém ochrany vkladov v týchto krajinách ako aj zástupcovia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Jednotná rezolučná rada zastupuje všetky národné rezolučné orgány krajín eurozóny v rezolučných kolégiách pre nadnárodné finančné skupiny, pre ktoré existuje interný rezolučný tím. 


Príklad fungovania kolégií a tímov v prípade banky so sídlom v eurozóne a dcérskymi spoločnosťami vo svete

Medzinárodná spolupráca, Rezolučné tímy a rezolučné kolégiá
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.