Kontakt

Adresa:
Rada pre riešenie krízových situácii

Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Telefón: 02/5787 1111; 02/5865 1111
Fax: 02/5787 175
IČO: 42415691

E-mailové kontakty:
Pre verejnosť: info[at]rezolucnarada.sk

Webová stránka: webmaster[at]rezolucnarada.sk