Rezolučné orgány vo svete

Rezolučné orgány pôsobia v rôznej forme v mnohých krajinách sveta. V rámci EÚ musia spĺňať určité požiadavky, ale líšia sa napríklad svojou veľkosťou či postavením. Väčšinou vznikli ako súčasť centrálnej banky či národného orgánu dohľadu. Niektoré krajiny EÚ, vrátane SR, ich založili ako samostatné štátne agentúry či právnické osoby.

Vybrané rezolučné orgány vo svete:

   
   

Belgicko

National Bank of Belgium

Bulharsko

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Chorvátsko

Hrvatska Narodna Banka

Cyprus

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Central Bank of Cyprus)

Česká republika

Česká národní banka

Dánsko

Finanstilsynet

Estónsko

Finantsinspektsioon

Fínsko

Rahoitusvakausvirasto

Francúzsko

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Grécko

Τράπεζα της Ελλάδος (Bank of Greece)

Holandsko

De Nederlandsche Bank

Írsko

Central Bank of Ireland

Litva

Lietuvos Bankas

Lotyšsko

Finanšu un Κapitāla Τirgus Κomisija

Luxembursko

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Maďarsko

Magyar Nemzeti Bank

Malta

Malta Financial Services Authority

Nemecko

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Poľsko

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Portugalsko

Banco de Portugal

Rakúsko

Finanzmarktaufsicht

Rumunsko

Banca Naţională a României

Slovinsko

Banka Slovenije

Spojené kráľovstvo

Bank of England

Španielsko

FROB

Švédsko

Riksgälden

Taliansko

Banca d'Italia

Banková únia

Jednotná rezolučná rada

 

 

Island

Fjármálaeftirlitid

Lichtenštajnsko

Finanzmarktaufsicht

Nórsko

Finanstilsynet