Publikácie a iné príspevky

Prezentácie

14. február 2019: Stretnutie s bankovým sektorom k rezolučným témam na pôde Slovenskej bankovej asociácie prezentácia.pdf [.pdf, 428 kB]

 27. február 2018: Stretnutie s bankovým sektorom k rezolučným témam na pôde Slovenskej bankovej asociácie prezentácia.pdf [.pdf, 797.6 kB]

13. apríl 2015: Prezentácia o SRM na seminári "Integration in Europe: EU and EEU" vo Viedni                            prezentácia [.pdf, 271 kB]

13. február 2015: Stretnutie k problematike MREL a peňažných príspevkov do rezolučného fondu                            prezentácia [.pdf, 188.4 kB],   ilustratívny príklad výpočtu MREL [.xlsx, 18 kB])

 

Odborné články v časopisoch

ĎURIAČ, DanielRiešenie krízovej situácie lotyšskej banky PNB. Biatec, roč.27, 2019, č.6/december, s. 24-28


ĎURIAČ, DanielRiešenie krízovej situácie banky ABLV. Biatec, roč.26, 2018, č.5/október, s. 10-14

 

GAJDOŠ, Tomáš: Vybrané právne aspekty implementácie rozhodnutí SRB. Biatec, roč. 26, 2018, č.4/august, s. 17-21 

TÖZSÉR, Tomáš: Riešenie krízových situácií v poisťovníctve. Biatec, roč. 25, 2017, č.6/december, s. 15-16

GAJDOŠ, Tomáš- PÉNZEŠ, Peter: Riešenie krízovej situácie Banco Popular Español S. A. Biatec, roč. 25, 2017, č.4/august, s. 8-11

PÉNZEŠ, Peter - ĎURIAČ, Daniel: Riešenie krízových situácií v talianskom bankovom sektore. Biatec, roč. 25, 2017, č. 4/august, s. 2-8

PÉNZEŠ, Peter - ĎURIAČ, Daniel: Aktuálny vývoj v rámci tretieho piliera bankovej únie. Biatec, roč. 25, 2017, č.1/január, s. 20-23

PÉNZEŠ, Peter - ĎURIAČ, Daniel: Aktuálne zmeny v právnej úprave riešenia krízových situácií. Biatec, roč. 24, 2016, č. 6/december, s. 20-22.

MIŠKOVÁ, Martina - ORSZÁGHOVÁ, Lucia: Risk-based Approach to Resolution and Deposit Guarantee Funds: How is Riskiness Measuerd? Biatec, roč. 23, 2015, č. 07/júl, s. 21-25.  

MIŠKOVÁ, Martina - ORSZÁGHOVÁ, Lucia: Irrevocable Payment Commitments: A New Form of Servicing Banks´ Obligations towards the EU Sovereigns?. Biatec, roč. 23, 2015, č. 06/jún, s. 21-25.

TÖZSÉR, Tomáš: Riešenie krízových situácií finančných spoločností iných ako banky. Biatec, roč. 23, 2015, č. 04/apríl, s. 22-24.

MIŠKOVÁ, Martina - ORSZÁGHOVÁ, Lucia: MREL: Gone Concern Loss Absorbing Capacity. Biatec, roč. 23, 2015, č. 03/marec, s. 18-25.

ORSZÁGHOVÁ, Lucia - MIŠKOVÁ, Martina: Financial Contributions and Bank Fees in the Banking Union. Biatec, roč. 23, 2015, č. 01/január, s. 13-18.

TÖZSÉR, Tomáš: Plánovanie riešenia krízových situácií. Biatec, roč. 23, 2015, č. 01/január, s. 4-6.

SATINOVÁ, Petra - SLEZÁKOVÁ, Zuzana: Národný rezolučný orgán a jeho právomoci. Biatec, roč. 22, 2014, č. 10/december, s. 11-13.

DVOŘÁČEK, Vladimír - ČILLÍKOVÁ, Júlia - PÉNZEŠ, Peter: Aktuálny vývoj v rámci druhého piliera bankovej únie. Biatec, roč. 22, 2014, č. 03/marec, s. 20-24.

ČILLÍKOVÁ, Júlia - DVOŘÁČEK, Vladimír - PÉNZEŠ, Peter: Druhý pilier bankovej únie a jeho výzvy. Biatec, roč. 21, 2013, č. 7/september, s. 2-4.

TÖZSÉR, Tomáš: Riešenie krízovej situácie bánk v podmienkach EÚ. Biatec, roč. 18, 2011, č. 10/december, s. 12-18.