Členovia Rady

Rada pre riešenie krízových situácií má desať členov. V zmysle zákona ju tvoria:

 • štyria vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska (NBS)
 • štyria vedúci zamestnanci Ministerstva financií SR (MF SR)
 • riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL)
 • riaditeľ Štátnej pokladnice

Predsedom rady je štátny tajomník MF SR.

Logo MFSR, NBS, ARDALLogo Štátna pokladnica

Za členov Rady boli menovaní:

 • Karol Mrva, podpredseda Rady a člen Bankovej rady NBS
 • Vladimír Dvořáček, člen Rady a člen Bankovej rady NBS
 • Júlia Čillíková, výkonná členka Rady a výkonná riaditeľka úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov NBS
 • Karol Krippel, člen Rady a vedúci právneho oddelenia NBS
 • Roman Turok-Heteš, člen Rady a generálny riaditeľ sekcie finančného trhu MF SR
 • Martin Peter, člen Rady a riaditeľ odboru bankovníctva sekcie finančného trhu MF SR
 • Alexander Cirák, člen Rady a generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky MF SR
 • Daniel Bytčánek, člen Rady a riaditeľ ARDAL
 • Dušan Jurčák, člen Rady a riaditeľ Štátnej pokladnice