Usmernenia EBA, metodické usmernenia a odporúčania Rady

Metodické usmernenia a odporúčania pre oblasť riešenia krízových situácií, ktoré vydáva EBA alebo Rada pre riešenie krízových situácií.

Usmernenia EBA

Prehľad usmernení EBA v oblasti riešenia krízových situácií (aktualizované k 01.03.2018).pdf [.pdf, 379.6 kB]

Metodické usmernenia Rady

 Metodické usmernenie Rady z 12. novembra 2015 č. 1/2015 k výpočtu ročných príspevkov do Národného fondu pre riešenie krízových situácií na rok 2015.pdf [.pdf, 278.4 kB]

Odporúčania Rady

Rada pre riešenie krízových situácií zatiaľ nevydala žiadne odporúčanie.